21. 9. 2019  20:03 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Polyfunkčný bytový dom
Autor: Ing. Maroš Kováč
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:Ing. Peter Briatka, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Polyfunkčný bytový dom
Abstrakt:Súhrn: Témou bakalárskej práce je príprava realizácie výstavby bytového domu. Jej obsahom je projekt organizácie výstavby (POV), situácia k projektu organizácie výstavby, časový plán výstavby so zameraním na realizáciu hrubej stavby a osobitnou súčasťou je technologický predpis pre realizáciu stropných monolitických betónových konštrukcií. Dôležitosť projektu organizácie výstavby si uvedomujú všetci účastníci stavebného konania i výstavby. Stavebný úrad sa v tomto dokumente v stručnej forme oboznamuje s celým postupom výstavby, ktorý neskôr posudzuje. Projekt organizácie výstavby rieši zariadenie staveniska, postupnosť dovozu materiálu z hľadiska kapacity a obsadenosti plochy staveniska, použitie potrebných mechanizmov, napojenia na inžinierske siete, návrh rozmiestnenia sociálnych a hygienických zariadení. Ďalej zabezpečuje ochranu životného prostredia lepším dozorom na vopred naplánované procesy stavby. Výsledkom projektu organizácie výstavby je situácia k POV v mierke 1:200.Časový plán výstavby informuje o časovom priebehu prípravy a realizácie výstavby. Je to samostatný dokument vypracovaný na požiadanie stavebníka alebo stavebného úradu ku stavebnému konaniu. Poskytuje nám reálny obraz o postupe a objeme výroby v danom čase, o množstve pracovníkov v danom zábere a použitie nasadených mechanizmov. Aj vďaka bakalárskej práci vidíme dôležitosť príprav pred realizáciou výstavby objektov a stavieb.
Kľúčové slová:Polyfunkčný, bytový, dom


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene