16. 9. 2019  14:10 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Tvorba časových plánov a modelovanie časopriestorových konfliktov
Autor: Ing. Roman Skácel, PhD.
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Tvorba časových plánov a modelovanie časopriestorových konfliktov
Abstrakt:Pre každú úspešnú realizáciu stavebného diela je nevyhnutná dobrá stavebno-technologická príprava ktorej neodmysliteľnou súčasťou je časový plán výstavby. Stavba je však zložitým organizmom a je ovplyvňovaná rôznymi náhodnými javmi a udalosťami. Z tohto dôvodu sa stáva časový plán neaktuálny už po veľmi krátkej dobe a je nutná jeho aktualizácia. Pri samotnej tvorbe ako aj aktualizácii časového plánu je dôležité poznať súbor vstupných údajov, ktoré výraznou mierou ovplyvňujú samotnú realizovateľnosť jednotlivých činností na stavbe. Medzi základné atribúty požadované každou činnosťou patrí potreba priestoru. V prípade viacerých požiadaviek na plochu však dochádza k preťaženiu priestoru a vznikajú tak časopriestorové konflikty, ktoré v mnohých prípadoch znamenajú zníženie produktivity a následné predĺženie lehoty výstavby. Hlavným zámerom dizertačnej práce je navrhnúť spôsob tvorby časového plánu, ktorý by zohľadňoval časopriestorové požiadavky činností počas realizácie stavby. Potreba priestoru je neodmysliteľnou podmienkou na realizáciu akejkoľvek činnosti, zvlášť, keď sa jedná o oblasti s vysokou prácnosťou medzi ktoré stavebné činnosti rozhodne patria.
Kľúčové slová:časové plánovanie, časopriestorové konflikty, plán plôch

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene