Oct 18, 2019   7:35 a.m. Lukáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavby Fakulta informatiky a informačných technológií, Bratislava
Written by (author): Ing. Pavol Hodál
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:doc. Ing. Oto Makýš
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavby Fakulta informatiky a informačných technológií, Bratislava
Summary:Mojou úlohou bolo vypracovať čo najefektívnejší návrh technologicko-realizačného projektu pre stavbu Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vo svojej diplomovej práci som sa zameral na plynulosť a nadväznosť jednotlivých stavebných procesov. Túto nadväznosť som znázornil v harmonograme. Dôraz som kládol aj na to, aby stavenisková prevádzka nepôsobila rušivo a aby obmedzovala okolie len v nevyhnutných prípadoch. Všetky návrhy zariadenia staveniska, použitých mechanizmov a technológií a pracovných postupov boli navrhnuté tak, aby sa doba výstavby zbytočne nepredlžovala. Napriek tomu je kvalita jednotlivých stavebných prác na prvom mieste. Nezanedbáva sa však ani dodržiavanie termínov. Výsledkom tejto práce je optimalizovanie a skĺbenie dostupných prostriedkov tak, aby sa dosiahla požadovaná kvalita diela pri dodržaní časových a ekonomických limitov.
Key words:optimalizovanie, kvalita, nadväznosť

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited