21. 9. 2019  19:31 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavby Fakulta informatiky a informačných technológií, Bratislava
Autor: Ing. Pavol Hodál
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:doc. Ing. Oto Makýš
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavby Fakulta informatiky a informačných technológií, Bratislava
Abstrakt:Mojou úlohou bolo vypracovať čo najefektívnejší návrh technologicko-realizačného projektu pre stavbu Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vo svojej diplomovej práci som sa zameral na plynulosť a nadväznosť jednotlivých stavebných procesov. Túto nadväznosť som znázornil v harmonograme. Dôraz som kládol aj na to, aby stavenisková prevádzka nepôsobila rušivo a aby obmedzovala okolie len v nevyhnutných prípadoch. Všetky návrhy zariadenia staveniska, použitých mechanizmov a technológií a pracovných postupov boli navrhnuté tak, aby sa doba výstavby zbytočne nepredlžovala. Napriek tomu je kvalita jednotlivých stavebných prác na prvom mieste. Nezanedbáva sa však ani dodržiavanie termínov. Výsledkom tejto práce je optimalizovanie a skĺbenie dostupných prostriedkov tak, aby sa dosiahla požadovaná kvalita diela pri dodržaní časových a ekonomických limitov.
Kľúčové slová:optimalizovanie, kvalita, nadväznosť

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene