23. 10. 2019  12:56 Alojza
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikační číslo: 878
Univerzitní e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavby Polyfunkčný komplex, RAČANY BIANCO, I. etapa
Autor: Ing. Peter Hopjak
Pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:Ing. Vladimír Beňo
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavby Polyfunkčný komplex, RAČANY BIANCO, I. etapa
Abstrakt:Príprava stavby po stavebnej ako aj technologickej stránke je dôležitou súčasťou každého procesu výstavby. Ovplyvňuje kvalitatívne i finančné faktory realizovaného objektu. Táto diplomová práca je zameraná práve na spracovanie stavebno-technologickej prípravy stavby, počnúc organizáciou staveniskovej prevádzky, zariadením staveniska v dvoch dôležitých etapách až po vypracovanie časového plánu výstavby predmetného polyfunkčného komplexu. Osobitná pozornosť je v práci venovaná riešeniu špecifického problému neprekročenia zákonom povolenej ekvivalentnej hladiny hluku zo stavebnej činnosti vo vonkajšom prostredí. Výsledkom riešenia je výpočet ako aj návrh opatrení na ochranu proti nadmernému hluku pri výstavbe. Súčasne sa práca zaoberá konštrukčným riešením stavby v jednej z dvoch technických správ. Druhá technická správa pojednáva o zariadení staveniska. Diplomová práca je spracovaná na základe použitých podkladov z projektovej dokumentácie k danej stavbe.
Klíčová slova:zariadenie staveniska, stavebno-technologická príprava, hluk

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně