Oct 15, 2019   2:05 p.m. Terézia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Selected sections of building and technological preparation of Construction of multi-Purpose Building, Dunajská Street, Bratislava
Written by (author): Ing. Martin Šilák
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:doc. Ing. Oto Makýš
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavby Polyfunkčný objekt, Dunajská ulica, Bratislava
Summary:Rok 2010 bude náročný, a pre slovenské stavebníctvo do istej miery aj prelomový. Stavebníctvo bolo (je) zasiahnuté z viacerých strán -- výrazne klesla investičná aktivita firiem, objem novoposkytnutých investičných úverov sa výrazne znížil, zastavili, či odložili sa mnohé developerské projekty a aj ľudia menej naliehavo riešia bývanie. Spoločnosti predpovedajú na rok 2010 veľmi mierny pokles svojho predaja, avšak panuje vysoká miera neistoty a vo výhľade na rok 2011 sú firmy veľmi opatrné. Kľúčové priority slovenských stavebných spoločností na nasledujúcich dvanásť mesiacov je najmä zvýšiť efektivitu vlastného fungovania a optimalizovať financovanie svojich aktivít . Na základe uvedeného stavu, v akom sa dnes slovenské stavebníctvo nachádza, by som chcel prostredníctvom svojej diplomovej práce poukázať na dôležitosť procesu plánovania výstavby. Ak je tento proces efektívne zvládnutý, výraznou mierou predurčuje projekt k celkovému úspechu. Vo svojej diplomovej práci sa venujem vybraným častiam stavebno-technologickej príprave stavby, ktoré zahŕňajú zariadenie staveniska pre etapu hrubé stavby a etapu dokončovacích procesov výstavby, ďalej časový plán výstavby a návrh postupu betonáže zvislých konštrukcií v kontakte so susednou stavbou. Táto problematika je aplikovaná na reálne existujúcu stavbu s názvom Polyfunkčný objekt, Dunajská ulica, Bratislava. Táto je situovaná v prvom bratislavskom obvode a bola uvedená do prevádzky v januári 2010.
Key words:polyfunkčný objekt, stavba, Diplomová práca

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited