21. 9. 2019  19:22 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavby Polyfunkčný objekt, Dunajská ulica, Bratislava
Autor: Ing. Martin Šilák
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:doc. Ing. Oto Makýš
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavby Polyfunkčný objekt, Dunajská ulica, Bratislava
Abstrakt:Rok 2010 bude náročný, a pre slovenské stavebníctvo do istej miery aj prelomový. Stavebníctvo bolo (je) zasiahnuté z viacerých strán -- výrazne klesla investičná aktivita firiem, objem novoposkytnutých investičných úverov sa výrazne znížil, zastavili, či odložili sa mnohé developerské projekty a aj ľudia menej naliehavo riešia bývanie. Spoločnosti predpovedajú na rok 2010 veľmi mierny pokles svojho predaja, avšak panuje vysoká miera neistoty a vo výhľade na rok 2011 sú firmy veľmi opatrné. Kľúčové priority slovenských stavebných spoločností na nasledujúcich dvanásť mesiacov je najmä zvýšiť efektivitu vlastného fungovania a optimalizovať financovanie svojich aktivít . Na základe uvedeného stavu, v akom sa dnes slovenské stavebníctvo nachádza, by som chcel prostredníctvom svojej diplomovej práce poukázať na dôležitosť procesu plánovania výstavby. Ak je tento proces efektívne zvládnutý, výraznou mierou predurčuje projekt k celkovému úspechu. Vo svojej diplomovej práci sa venujem vybraným častiam stavebno-technologickej príprave stavby, ktoré zahŕňajú zariadenie staveniska pre etapu hrubé stavby a etapu dokončovacích procesov výstavby, ďalej časový plán výstavby a návrh postupu betonáže zvislých konštrukcií v kontakte so susednou stavbou. Táto problematika je aplikovaná na reálne existujúcu stavbu s názvom Polyfunkčný objekt, Dunajská ulica, Bratislava. Táto je situovaná v prvom bratislavskom obvode a bola uvedená do prevádzky v januári 2010.
Kľúčové slová:polyfunkčný objekt, stavba, Diplomová práca

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene