21. 9. 2019  20:02 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavby Bytový dom Dúbravia, Bratislava
Autor: Ing. Tomáš Kubík
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:Ing. Vladimír Beňo
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavby Bytový dom Dúbravia, Bratislava
Abstrakt:Slovenské stavebníctvo trvale patrí medzi základné piliere slovenskej ekonomiky. Patrí medzi odvetvia nášho hospodárstva s najväčším podielom na zamestnanosti. Hospodárska kríza výrazne zasiahla odvetvie stavebníctva. Dôsledky krízy sa plne prejavili v pozastavení množstva pripravovaných projektov, čo sa odzrkadlilo v nedostatku pracovných príležitostí pre stavebné spoločnosti. Sú nútené reagovať na vývoj na stavebnom trhu znižovaním stavu pracovníkov a hľadaním riešení udržať sa na stavebnom trhu. Uvedená situácia je často zneužívaná investormi s ich tlakom na nižšiu cenu a lehotu výstavby za dodržania kvality stavebného diela. Tým je potrebné sústrediť sa hlavne na dôkladnú prípravu realizácie stavebného diela. V mojej diplomovej práci sa venujem niektorým častiam stavebno - technologickej prípravy bytového domu Dúbravia v Bratislave. V jednotlivých kapitolách riešim organizáciu staveniskovej prevádzky, zariadenie staveniska pre etapu spodnej stavby a etapu hrubej stavby a časový plán výstavby. Osobitnou kapitolou v mojej diplomovej práci je časť venovaná riešeniu ochrany základovej vane proti vlhkosti s využitím kryštalickej hydroizolácie. Na základe podkladov, ktoré som získal od firmy, ktorá výstavbu realizuje, som sa s cieľom aplikácie v reálnych podmienkach snažil vypracovať reálnu stavebno - technologickú prípravu stavby ako súčasť mojej diplomovej práce, a to - optimálnym návrhom zariadenia staveniska a jeho technickou správou - vypracovaním časového.
Kľúčové slová:Diplomová práca, časový plán, dúbravia

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene