Oct 16, 2019   6:50 a.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Mixed-use appartement building Centrum in Trnava
Written by (author): Ing. Zuzana Babincová
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Vladimír Beňo
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný bytový dom CENTRUM, Trnava
Summary:Diplomová práca sa zaoberá stavebno-technologickou prípravu polyfunkčného bytového domu Centrum v Trnave. Obsahovo sa diplomová práca skladá z troch častí. V prvej časti je riešené zariadenie staveniska, ktoré obsahuje technickú správu a výkresovú časť. Cieľom bolo vyhovieť požiadavkám z hľadiska kvality a času využívania so zameraním na bezpečnosť, ochranu zdravia a životného prostredia počas výstavby. Stavenisková doprava je riešená vnútrostaveniskovou štrkovou komunikáciou a dvoma vežovými žeriavmi Liebherr 32TT a MB 1030.1. Výkresová časť zachytáva všetky potrebné náležitosti pre realizáciu zemných prác a hrubej stavby. V druhej časti je spracovaný časový plán výstavby. Časový plán je navrhnutý s ohľadom na technologické požiadavky. Je spracovaný vo forme harmonogramu a histogramu nasadenia pracovníkov a mechanizmov, so snahou dosiahnuť čo najkratšiu dobu výstavby pri dosiahnutí dostatočnej kvality. Informuje o postupe výstavby a umožní kontrolovať realizáciu v čase výstavby. V tretej časti je spracovaný technologický predpis pre ochranu stavebnej jamy klincovaním spolu s výkresovou časťou. Technologický predpis rieši návrh paženia, presnú technológiu a postupnost prác potrebných na zabezpečenie stavebnej jamy, použité mechanizmy a materiál.
Key words:zariadenie staveniska, časový plán, klincovaný torkrét

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited