21. 9. 2019  19:10 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Polyfunkčný bytový dom CENTRUM, Trnava
Autor: Ing. Zuzana Babincová
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:Ing. Vladimír Beňo
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Polyfunkčný bytový dom CENTRUM, Trnava
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá stavebno-technologickou prípravu polyfunkčného bytového domu Centrum v Trnave. Obsahovo sa diplomová práca skladá z troch častí. V prvej časti je riešené zariadenie staveniska, ktoré obsahuje technickú správu a výkresovú časť. Cieľom bolo vyhovieť požiadavkám z hľadiska kvality a času využívania so zameraním na bezpečnosť, ochranu zdravia a životného prostredia počas výstavby. Stavenisková doprava je riešená vnútrostaveniskovou štrkovou komunikáciou a dvoma vežovými žeriavmi Liebherr 32TT a MB 1030.1. Výkresová časť zachytáva všetky potrebné náležitosti pre realizáciu zemných prác a hrubej stavby. V druhej časti je spracovaný časový plán výstavby. Časový plán je navrhnutý s ohľadom na technologické požiadavky. Je spracovaný vo forme harmonogramu a histogramu nasadenia pracovníkov a mechanizmov, so snahou dosiahnuť čo najkratšiu dobu výstavby pri dosiahnutí dostatočnej kvality. Informuje o postupe výstavby a umožní kontrolovať realizáciu v čase výstavby. V tretej časti je spracovaný technologický predpis pre ochranu stavebnej jamy klincovaním spolu s výkresovou časťou. Technologický predpis rieši návrh paženia, presnú technológiu a postupnost prác potrebných na zabezpečenie stavebnej jamy, použité mechanizmy a materiál.
Kľúčové slová:zariadenie staveniska, časový plán, klincovaný torkrét

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene