26. 8. 2019  12:03 Samuel
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikační číslo: 878
Univerzitní e-mail: ivan.juricek [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Hotel CHOPIN, Galvaniho ul. Bratislava
Autor: Ing. Dávid Barčák
Pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:Ing. Veronika Jendeková
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Hotel CHOPIN, Galvaniho ul. Bratislava
Abstrakt:V mojej diplomovej práci som riešil projekt zariadenia staveniska Hotela CHOPIN pozostávajúci z výkresu hrubej stavby, dokončovacích procesov, technickej správy a časového plánu s histogramom pracovníkov.V technickej správe sa nachádzajú potrebné informácie na prípravu staveniska pred začatím stavebných prác, napríklad umiestnenie žeriavov a ostatných stavebných mechanizmov, stavenisková komunikácia, poloha skladovacích plôch, napojenie staveniska na inžinierske siete, t.j. prípojky vody, kanalizácie a elektriny.Ďaľšou časťou je ochrana životné prostredia počas výstavby a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. V časovom pláne je graficky znázornený postup prác pri zhotovovaní objektu od výkopových prác až po vypratanie staveniska. V druhej časti diplomovej práce som riešil technologický predpis pre debnenie oblých stenových konštrukcií. Predpis obsahuje postup prác pre správne ukladanie a manipuláciu s debnením, detaily jednotlivých prvkov a bezpečnostné pokyny pre montážnikov.
Klíčová slova:zariadenie staveniska, časový plán, debnenie oblúkových konštrukcií

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná prácePřílohy práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně