Oct 16, 2019   10:06 a.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Hotel CHOPIN, Bratislava
Written by (author): Ing. Dávid Barčák
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Veronika Jendeková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hotel CHOPIN, Galvaniho ul. Bratislava
Summary:V mojej diplomovej práci som riešil projekt zariadenia staveniska Hotela CHOPIN pozostávajúci z výkresu hrubej stavby, dokončovacích procesov, technickej správy a časového plánu s histogramom pracovníkov.V technickej správe sa nachádzajú potrebné informácie na prípravu staveniska pred začatím stavebných prác, napríklad umiestnenie žeriavov a ostatných stavebných mechanizmov, stavenisková komunikácia, poloha skladovacích plôch, napojenie staveniska na inžinierske siete, t.j. prípojky vody, kanalizácie a elektriny.Ďaľšou časťou je ochrana životné prostredia počas výstavby a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. V časovom pláne je graficky znázornený postup prác pri zhotovovaní objektu od výkopových prác až po vypratanie staveniska. V druhej časti diplomovej práce som riešil technologický predpis pre debnenie oblých stenových konštrukcií. Predpis obsahuje postup prác pre správne ukladanie a manipuláciu s debnením, detaily jednotlivých prvkov a bezpečnostné pokyny pre montážnikov.
Key words:zariadenie staveniska, časový plán, debnenie oblúkových konštrukcií

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited