21. 9. 2019  19:27 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Hotel CHOPIN, Galvaniho ul. Bratislava
Autor: Ing. Dávid Barčák
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:Ing. Veronika Jendeková
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Hotel CHOPIN, Galvaniho ul. Bratislava
Abstrakt:V mojej diplomovej práci som riešil projekt zariadenia staveniska Hotela CHOPIN pozostávajúci z výkresu hrubej stavby, dokončovacích procesov, technickej správy a časového plánu s histogramom pracovníkov.V technickej správe sa nachádzajú potrebné informácie na prípravu staveniska pred začatím stavebných prác, napríklad umiestnenie žeriavov a ostatných stavebných mechanizmov, stavenisková komunikácia, poloha skladovacích plôch, napojenie staveniska na inžinierske siete, t.j. prípojky vody, kanalizácie a elektriny.Ďaľšou časťou je ochrana životné prostredia počas výstavby a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. V časovom pláne je graficky znázornený postup prác pri zhotovovaní objektu od výkopových prác až po vypratanie staveniska. V druhej časti diplomovej práce som riešil technologický predpis pre debnenie oblých stenových konštrukcií. Predpis obsahuje postup prác pre správne ukladanie a manipuláciu s debnením, detaily jednotlivých prvkov a bezpečnostné pokyny pre montážnikov.
Kľúčové slová:zariadenie staveniska, časový plán, debnenie oblúkových konštrukcií

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná prácaPrílohy práce

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene