21. 9. 2019  20:08 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavby Polyfunkčný dom, Pajštúnska ulica, Bratislava
Autor: Ing. Juraj Jadroň
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:Ing. Vladimír Beňo
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavby Polyfunkčný dom, Pajštúnska ulica, Bratislava
Abstrakt:Polyfunkčný objekt Pajštúnska, ktorý navrhol ateliér cakov-makara ma zaujal na prvý pohľad svojim dizajnom. Na Slovensku sa aj napriek predchádzajúcemu obdobiu veľkého stavebného boomu veľa takýchto obytných budov nezrealizovalo. V projekte, ktorý som si zvolil ako diplomovú prácu som sa zaoberal hlavne štyrmi okruhmi a to: o Vypracovaním výkresovej časti zariadenia staveniska, o Vypracovaním harmonogramu prác, o Optimalizáciou histogramu pracovníkov, o Technologickým predpisom pre montáž fasády. V každom z týchto bodov som využíval poznatky nadobudnuté najmä na katedre technológie Stavebnej fakulty v Bratislave a dostupnú literatúru. Výkresová časť je zobrazením hlavných používaných prvkov na stavenisku a ich rozložením pri jednotlivých etapách výstavby. V harmonograme prác som sa snažil postaviť jednotlivé pracovné procesy tak, aby sa zbytočne nepredĺžila výstavba, no zároveň, aby rýchla postupnosť realizácie prác neuškodila kvalite stavebného diela. V optimalizácii nasadenia pracovníkov, na všetkých stavebných objektoch, som sa venoval ich primeranému počtu v úsekoch výstavby, aby ich prítomnosť na stavbe nekolísala v krátkych časových intervaloch. Technologický predpis pre montáž fasádnych dosiek FunderMax som sa snažil vypracovať tak, aby pri realizácií mohol poskytnúť dostatok informácií pracovníkom, ktorí, s týmto u nás ešte stále málo používaným systémom, neprišli do styku a aby bol aplikovateľný na tomto projekte.
Kľúčové slová:ateliér, predpis, FunderMax

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
neprajem si prehliadať moje údaje.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene