Oct 16, 2019   7:09 a.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Polyfunctional building Dunajská
Written by (author): Ing. Miroslav Dvořák
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Veronika Jendeková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný dom Dunajská ul., Bratislava
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce bolo vypracovanie stavebno-technologickej prípravy pre polyfunkčný dom Dunajská. Práca obsahuje textovú časť a grafickú časť. V diplomovej práci som vypracoval jednotlivé časti stavebno-technologickej prípravy: - Technická správa k zariadeniu staveniska - Situácia zariadenia staveniska v dvoch etapách výstavby - Časový plán výstavby - Technologický predpis Soilcrete Technická správa a výkresy zariadenia staveniska slúžia zhotoviteľovi stavby ako podklad pre určenie a rozmiestnenie častí zariadenia staveniska. Časový plán výstavby pre celú stavbu som spracoval formou harmonogramu prác a histogramu nasadenia pracovníkov. Diplomová práca je v súlade s BOZP, požiarnou ochranou a ochranou životného prostredia. Moja práca môže pomôcť stavbyvedúcemu na výstavbe k efektívnejšiemu plánovaniu a realizovaniu výstavby.
Key words:Soilcrete, Polyfunkčný dom, Zariadenie staveniska

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited