16. 9. 2019  14:14 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Polyfunkčný dom Dunajská ul., Bratislava
Autor: Ing. Miroslav Dvořák
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:Ing. Veronika Jendeková
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Polyfunkčný dom Dunajská ul., Bratislava
Abstrakt:Cieľom mojej diplomovej práce bolo vypracovanie stavebno-technologickej prípravy pre polyfunkčný dom Dunajská. Práca obsahuje textovú časť a grafickú časť. V diplomovej práci som vypracoval jednotlivé časti stavebno-technologickej prípravy: - Technická správa k zariadeniu staveniska - Situácia zariadenia staveniska v dvoch etapách výstavby - Časový plán výstavby - Technologický predpis Soilcrete Technická správa a výkresy zariadenia staveniska slúžia zhotoviteľovi stavby ako podklad pre určenie a rozmiestnenie častí zariadenia staveniska. Časový plán výstavby pre celú stavbu som spracoval formou harmonogramu prác a histogramu nasadenia pracovníkov. Diplomová práca je v súlade s BOZP, požiarnou ochranou a ochranou životného prostredia. Moja práca môže pomôcť stavbyvedúcemu na výstavbe k efektívnejšiemu plánovaniu a realizovaniu výstavby.
Kľúčové slová:Soilcrete, Polyfunkčný dom, Zariadenie staveniska

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná prácaPrílohy práce

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene