Oct 16, 2019   9:23 a.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:multifunctional object Hranicna, Bratislava
Written by (author): Ing. Jozef Adamčík
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Veronika Jendeková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný objekt HRANIČNÁ, Bratislava
Summary:Stavebno-technologický projekt spočíva v navrhnutí technológií pri jednotlivých procesoch a zariadení staveniska pre jednotlivé etapy výstavby. Ďalšou dôležitou vecou je tiež časový harmonogram, kde môžeme sledovať trvanie jednotlivých procesov a tak isto aj finančné náklady. Pri návrhu koncepcie výstavby dbám na ochranu životného prostredia a tak isto aj na bezpečnosť a ochrarnu zdravia pri práci. V tretej časti mojej práce sa zaoberám "špecifickým problémom" ochrana stavebnej jamy klincovaním. Táto technológia sa vo svete používa ako dočasná ochrana svahov, dnes napreduje a používa sa ako trvalá konštrukcia na spevňovanie svahov. Dôvodom sú aj nízke finančné náklady.
Key words:klincovanie, NAD, projekt

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited