Oct 16, 2019   8:52 a.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Office buildings CBC III, CBC IV, CBC V in Bratislava
Written by (author): Ing. Peter Gál
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Administratívne budovy City Business Center CBC III, IV a V v Bratislave
Summary:V diplomovej práci som riešil stavebno-technologický projekt pozostávajúci z projektu zariadenia staveniska, časového plánu a technologického predpisu. V projekte zariadenia staveniska sa nachádza technická správa k zariadeniu staveniska, situácia zariadenia staveniska pre spodnú stavbu a hrubú stavbu a variantný návrh montážnych prostriedkov. V projekte zariadenia staveniska som riešil postup výstavby objektu a budovania zariadenia staveniska vzhľadom na ochranu životného prostredia a bezpečnosti práce na stavbe. V situácii zariadenia staveniska som navrhol dočasné objekty zariadenia staveniska (kancelárie, sociálne a hygienické zariadenia; dočasné prípojky vody, kanalizácie a elektriny; staveniskovú cestu; skládky...). Vo variantnom návrhu montážnych prostriedkov som navrhol tri varianty, z ktorých som si vybral pre stavbu najvýhodnejšiu. V časovom pláne výstavby som vypracoval technickú správu k časovému plánu výstavby, časový plán vo forme harmonogramu a histogram pracovníkov. Navrhol som tri farebné rozlíšenia v časovom pláne: - šedá farba pracovník 2 (zemné práce), modrá farba pracovník (betonárske práce), červená farba pracovník 3 (dokončovacie práce). Nasadenie strojov a zariadení a objektov zariadenia staveniska sa nachádza v spodnej časti časového plánu. V technologickom predpise pre ochranu stien stavebnej jamy som vypracoval technologický predpis pre tryskovú injektáž a graficky som to interpretoval vo formáte A1. Trysková injektáž je prevedená technológiou Soilcrete-T a má pažiacu a tesniacu funkciu.
Key words:stavebno-technologický projekt, zariadenie staveniska, soilcrete

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited