21. 9. 2019  19:43 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Administratívne budovy City Business Center CBC III, IV a V v Bratislave
Autor: Ing. Peter Gál
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Administratívne budovy City Business Center CBC III, IV a V v Bratislave
Abstrakt:V diplomovej práci som riešil stavebno-technologický projekt pozostávajúci z projektu zariadenia staveniska, časového plánu a technologického predpisu. V projekte zariadenia staveniska sa nachádza technická správa k zariadeniu staveniska, situácia zariadenia staveniska pre spodnú stavbu a hrubú stavbu a variantný návrh montážnych prostriedkov. V projekte zariadenia staveniska som riešil postup výstavby objektu a budovania zariadenia staveniska vzhľadom na ochranu životného prostredia a bezpečnosti práce na stavbe. V situácii zariadenia staveniska som navrhol dočasné objekty zariadenia staveniska (kancelárie, sociálne a hygienické zariadenia; dočasné prípojky vody, kanalizácie a elektriny; staveniskovú cestu; skládky...). Vo variantnom návrhu montážnych prostriedkov som navrhol tri varianty, z ktorých som si vybral pre stavbu najvýhodnejšiu. V časovom pláne výstavby som vypracoval technickú správu k časovému plánu výstavby, časový plán vo forme harmonogramu a histogram pracovníkov. Navrhol som tri farebné rozlíšenia v časovom pláne: - šedá farba pracovník 2 (zemné práce), modrá farba pracovník (betonárske práce), červená farba pracovník 3 (dokončovacie práce). Nasadenie strojov a zariadení a objektov zariadenia staveniska sa nachádza v spodnej časti časového plánu. V technologickom predpise pre ochranu stien stavebnej jamy som vypracoval technologický predpis pre tryskovú injektáž a graficky som to interpretoval vo formáte A1. Trysková injektáž je prevedená technológiou Soilcrete-T a má pažiacu a tesniacu funkciu.
Kľúčové slová:stavebno-technologický projekt, zariadenie staveniska, soilcrete

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene