Oct 15, 2019   2:28 p.m. Terézia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Apartment building Jegeho Alej
Written by (author): Ing. Peter Chmela
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Obytný súbor Jégeho alej Bratislava
Summary:Cieľom diplomovej práce je preukázať vedomosti, ktoré som získal počas päťročného štúdia na Stavebnej fakulte STU v Bratislave so zameraním na realizáciu výstavby bytového súboru Jégeho Alej v Bratislave. V Práci je popísaná technická správa k zariadeniu staveniska, časový plán výstavby a realizácia záporového paženia. Taktiež je v nej popísaná bezpečnosť pri prácach na stavbe, ktorá sa musí dodržiavať a ochrana životného prostredia. Práca je doplnená obrázkami niektorých strojov, ktoré budú na stavbe použité, ako aj obrázkami realizácie záporového paženie.
Key words:paženie, bytový súbor, životné prostredie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited