21. 9. 2019  19:39 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Nájomný bytový dom s vybavenosťou, Trnava, Františkánska ulica
Autor: Ing. Silvia Caklová
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Nájomný bytový dom s vybavenosťou, Trnava, Františkánska ulica
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je preukázať vedomosti, ktoré som získala počas päťročného štúdia na Stavebnej fakulte STU v Bratislave so zameraním na realizáciu výstavby nájomného bytového domu v Trnave. V práci je popísaná technická správa k zariadeniu staveniska, časový plán výstavby a montáž a demontáž vežových žeriavov. Taktiež je v nej popísaná bezpečnosť pri prácach na stavbe, ktorá sa musí dodržiavať a ochrana životného prostredia. Práca je doplnená obrázkami niektorých strojov, ktoré budú na stavbe použité, ako aj obrázkami postupu montáže žeriavov.
Kľúčové slová:vežový žeriav, časový plán, montáž

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene