21. 9. 2019  19:19 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Business centrum Trnava
Autor: Ing. Pavel Molnár
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Business centrum Trnava
Abstrakt:V diplomovej práci som vypracoval vybrané časti stavebno-technickej prípravy na stavby BUSINESS CENTRUM TRNAVA. Po oboznámení sa s objektmi výstavby som navrhol odporúčaný spôsob výstavby s navrhnutím staveniskových ciest, vhodných mechanizmov, skládok, skladov, kontajnerov na rôzne druhy odpadov, administratívno-sociálnych zariadení, dočasných rozvodov elektrickej energie, vody a kanalizácie. Ich rozmiestnenie som vypracoval vo výkrese č.1 Situácia ZS Spodná stavba a výkrese č.2 Situácia ZS HSV. V ďalšej časti som bilancoval medzi variantmi možných zdvíhacích prostriedkov. Po zvážení všetkých aspektov som vybral ako najlepší variant 2 s dvomi vežovými žeriavmi Liebherr EC 110-B. Ich umiestnenie je zakreslené do oboch situácií zariadenia staveniska. Ako špecifický problém som riešil ochranu stavebnej jamy záporovým pažením. Tu som navrhol postup zhotovenia a demontáže paženia, zameral som sa na detaily uchytenia prvkov a navrhol som nevyhnutné mechanizmy. Súčasťou mojej úlohy bolo aj vypracovanie časového harmonogramu. V ňom som chronologicky zoradil procesy na stavenisku a navrhol som väzby medzi nimi aby som zabezpečil aby bola pracovná fronta nasýtená, výstavba plynulá a zamedzil vyhotovovanie mokrých procesov a sadových úprav v zimnom období. Súčasťou časového plánu je aj návrh prítomnosti hlavných mechanizmov a zariadenia staveniska, ktoré som navrhol na najkratší nevyhnutný čas. Ďalej som k harmonogramu vypracoval histogram pracovníkov v ktorom som sa snažil o udržanie pracovníkov v počte na čo najlepšie využitie kapacity zariadenia staveniska.
Kľúčové slová:Business centrum Trnava, Zariadenie staveniska, Záporové paženie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene