Oct 21, 2019   5:09 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Multifunctional building on the street Botanicka in Trnava
Written by (author): Ing. Stanislav Soják
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný bytový dom, Botanická ul., Trnava
Summary:Témou diplomovej práce je stavebno -- technologické riešenie polyfunkčného domu Botanická v Trnave. Úlohou záverečnej práce je preukázať využitie a uplatnenie vedomostí, ktoré som získal počas štúdia na Stavebnej fakulte na vypracovaní projektu zariadenia staveniska. Projekt má obsahovať situácie zariadenia staveniska pre spodnú a hrubú stavbu, časový plán výstavby a variantný návrh montážnych prostriedkov. Textová časť má obsahovať technickú správu k zariadeniu staveniska, technologický predpis pre vyhotovenie pancierovej podlahy s popisom dodržiavania podmienok bezpečnosti ochrany zdravia pri práci spolu s ochranou životného prostredia počas celej doby výstavby. Celú prácu som sa snažil spracovať tak, aby výsledné riešenie bolo optimálnym, efektívnym, vhodným a po technickej stránke správnym riešením pre výstavbu celého objektu.
Key words:botanicka, pancierova podlaha, panbex

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited