Oct 18, 2019   6:32 a.m. Lukáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Residential complex Vlcince
Written by (author): Ing. Lukáš Marhefka
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Obytný súbor Vlčince Žilina
Summary:V diplomovej práci je vypracovaný stavebno-technologický realizačný projekt pre obytný súbor Vlčince v Žiline, ktorý obsahuje projekt zariadenia staveniska, časový plán výstavby a alternatívny návrh prístupu k zatepľovaciemu systému. V technickej správe projektu zariadenia staveniska sú popísané jednotlivé objekty a plochy staveniska. Vo výkresovej časti projektu zariadenia staveniska je spracovaná situácia zariadenia staveniska pre dve etapy výstavby ako pre hrubú stavbu tak aj pre dokončovacie procesy. Súčasťou projektu zariadenia staveniska je variantný návrh montážnych prostriedkov. Časový plán obsahuje technickú správu, technologický normál s jednotlivými činnosťami, časový harmonogram a histogram pracovníkov. V alternatíve návrhu prístupu k zatepľovaciemu systému sú porovnané prístupy pomocou lešenia a závesných lávok.
Key words:zariadenie staveniska, lešenie, závesná lávka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited