21. 9. 2019  19:51 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Polyfunkčný bytový objekt Petržalka City
Autor: Ing. Lukáš Marcinčák
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Polyfunkčný bytový objekt Petržalka City
Abstrakt:V mojej záverečnej diplomovej práci som riešil projekt zariadenia staveniska polyfunkčného bytového domu Petržalka City. Stavba ma dve podzemné a dvanásť nadzemných podlaží, kde podzemné podlažia slúžia ako parkovacie priestory so 177 miestami na státie plus sa v týchto priestoroch nachádza technické a technologické zázemie stavby, 1 a 2.NP slúži ako polyfunkcia a poschodia od 3.NP po 12.NP tvoria prenajímateľné priestory bytov. Práca pozostáva z viacerých časti, kde som pre túto stavbu riešil, výkres hrubej stavby, výkres spodnej stavby, technickú správu a časový plánu výstavby s histogramom nasadenia pracovníkov a samostatnú časť tvorí technologický predpis pre realizácií zavesených stropných konštrukcií. Technická správa obsahuje informácie a projektovanej stavbe a všetky potrebné informácie na prípravu staveniska pred začatím stavebných prác, napríklad umiestnenie žeriavov a ostatných stavebných mechanizmov, informácie o staveniskovej komunikácií, polohu skladovacích plôch, napojenie staveniska na inžinierske siete, t.j. spôsob zásobovania staveniska el. energiou, vodou (prípojky vody, kanalizácie a elektriny). Organizácia postupu prác a celá výstavba je navrhnutá s dohľadom na ochranu životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Technická správa obsahuje samostatné kapitoly venované tejto problematike. Časový plán výstavby graficky znázorňuje postup prác počas výstavby objektu od výkopových prác až po vypratanie staveniska. Súčasťou časového plánu je histogram nasadenia pracovníkom v ktorom je zaznačený počet pracovníkov na stavbe v počas pracovných dní. V samostatnej časti diplomovej práce som riešil technologický predpis pre realizáciu zavesených stropných konštrukcií. V predpise je opísaný pracovný postup prác pre správnu realizáciu zavesených stropov, detaily jednotlivých prvkov a bezpečnostné pokyny pre montážnikov.
Kľúčové slová:objekt, Petržalka, City

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene