Oct 21, 2019   5:21 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of Optimal Assembly of Scaffolding
Written by (author): Ing. Michaela Kysucká
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu "Polyfunkčný súbor Hrachová, Bratislava"
Summary:V mojej diplomovej práci som riešila stavebno-technologickú prípravu Polyfunkčného súboru Hrachová v Bratislave. Nosnou časťou diplomovej práce je vypracovanie návrhu zariadenia staveniska pre hrubú stavbu, zariadenia staveniska pre dokončovacie procesy, časového plánu výstavby spolu s histogramom pracovníkov. Výstavba polyfunkčného súboru by mala prebiehať v zmysle dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci a zároveň dosiahnutia minimálneho dopadu výstavby na životné prostredie. Vo svojom špecifickom probléme som riešila návrh optimálnej montáže lešenia počas dokončovacích procesov. Kľúčové slová: diplomová práca, polyfunkčný súbor, výstavba, lešenie
Key words:diplomová práca, lešenie, výstavba, polyfunkčný súbor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited