21. 9. 2019  19:18 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu "Polyfunkčný súbor Hrachová, Bratislava"
Autor: Ing. Michaela Kysucká
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu "Polyfunkčný súbor Hrachová, Bratislava"
Abstrakt:V mojej diplomovej práci som riešila stavebno-technologickú prípravu Polyfunkčného súboru Hrachová v Bratislave. Nosnou časťou diplomovej práce je vypracovanie návrhu zariadenia staveniska pre hrubú stavbu, zariadenia staveniska pre dokončovacie procesy, časového plánu výstavby spolu s histogramom pracovníkov. Výstavba polyfunkčného súboru by mala prebiehať v zmysle dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci a zároveň dosiahnutia minimálneho dopadu výstavby na životné prostredie. Vo svojom špecifickom probléme som riešila návrh optimálnej montáže lešenia počas dokončovacích procesov. Kľúčové slová: diplomová práca, polyfunkčný súbor, výstavba, lešenie
Kľúčové slová:diplomová práca, lešenie, výstavba, polyfunkčný súbor

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene