Oct 19, 2019   12:17 p.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Appartement building
Written by (author): Ing. Lucia Klenovská
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Prvá časť mojej záverečnej práce je projekt organizácie výstavby (POV) zadaného bytového domu, ktorý sa podrobnejšie zameriava na realizáciu hrubej stavby. Skladá sa z textovej časti, ktorá obsahuje časový plán so sprievodnou správou a z výkresovej časti, v ktorej je spracovaná situácia POV. V prvej časti práce je aj technologický predpis pre debnenie stropnej konštrukcie a vencov. V druhej časti mojej bakalárskej práce je spracovaný projekt stavby, ktorý sa skladá zo situácie, technickej správy, dvoch detailov, pôdorysu typického podlažia, pôdorysu 1.nadzemného podlažia, priečneho rezu schodiskom a jedného pohľadu, ktoré sú podkladmi projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a pre stavebné povolenie. Tretia časť sa venuje statike. V nej je obsiahnutý výkres tvaru stropnej dosky 2. N.P. z časti betónové konštrukcie. Z časti drevené konštrukcie obsahuje moja práca technickú správu statiky a návrh nosného systému strešnej konštrukcie (pôdorys a rez krovu).
Key words:projekt organizácie výstavby, debnenie, časový plán

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited