21. 9. 2019  19:18 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Ing. Lucia Klenovská
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:Prvá časť mojej záverečnej práce je projekt organizácie výstavby (POV) zadaného bytového domu, ktorý sa podrobnejšie zameriava na realizáciu hrubej stavby. Skladá sa z textovej časti, ktorá obsahuje časový plán so sprievodnou správou a z výkresovej časti, v ktorej je spracovaná situácia POV. V prvej časti práce je aj technologický predpis pre debnenie stropnej konštrukcie a vencov. V druhej časti mojej bakalárskej práce je spracovaný projekt stavby, ktorý sa skladá zo situácie, technickej správy, dvoch detailov, pôdorysu typického podlažia, pôdorysu 1.nadzemného podlažia, priečneho rezu schodiskom a jedného pohľadu, ktoré sú podkladmi projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a pre stavebné povolenie. Tretia časť sa venuje statike. V nej je obsiahnutý výkres tvaru stropnej dosky 2. N.P. z časti betónové konštrukcie. Z časti drevené konštrukcie obsahuje moja práca technickú správu statiky a návrh nosného systému strešnej konštrukcie (pôdorys a rez krovu).
Kľúčové slová:projekt organizácie výstavby, debnenie, časový plán

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene