Oct 21, 2019   2:45 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Chosen parts of building-technological preparation for the construction of Polyfunctionl apartment house - Údernícka street I. and II.
Written by (author): Ing. Silvia Ďubek, PhD.
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu Polyfunkčný bytový dom - Údernícka I a II, Bratislava
Summary:Hlavný cieľom tejto práce bolo vytvoriť vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu Polyfunkčného bytového domu- Údernícka ul. I. a II. Pričom bolo potrebné dodržať správny a optimalizovaný postup výstavby. Výstupom práce sú : informačný plagát, variantný návrh montážnych prostriedkov, situácia zariadenia staveniska (etapa hrubej stavby), situácia zariadenia staveniska ( etapa dokončovacie procesy), harmonogram prác, histogram pracovníkov, plagát pre technologický predpis. Vo výkrese variantného návrhu montážnych prostriedkov som uvažovala s tromi návrhmi, pričom som zvolila tretí variant z časového dôvodu výstavby ako i finančného. Harmonogram prác som sa pokúsila zostaviť tak, aby sa zbytočne nepredĺžila doba výstavby a nedochádzalo ku kolíziám na stavenisku. Histogram pracovníkov zodpovedá harmonogramu prác s počtom pracovníkov v danom čase. Na situáciách zariadenia staveniska v oboch prípadoch sa nachádzajú základné zariadenia a prostriedky na zabezpečenie fungovania stavby. Technologický predpis bude slúžiť pracovníkom, ktorý sa budú realizovať drátkobetónovú podlahu v suteréne budovy
Key words:pracovník, výstavba, harmonogram

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited