21. 9. 2019  19:22 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu Polyfunkčný bytový dom - Údernícka I a II, Bratislava
Autor: Ing. Silvia Ďubek, PhD.
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu Polyfunkčný bytový dom - Údernícka I a II, Bratislava
Abstrakt:Hlavný cieľom tejto práce bolo vytvoriť vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu Polyfunkčného bytového domu- Údernícka ul. I. a II. Pričom bolo potrebné dodržať správny a optimalizovaný postup výstavby. Výstupom práce sú : informačný plagát, variantný návrh montážnych prostriedkov, situácia zariadenia staveniska (etapa hrubej stavby), situácia zariadenia staveniska ( etapa dokončovacie procesy), harmonogram prác, histogram pracovníkov, plagát pre technologický predpis. Vo výkrese variantného návrhu montážnych prostriedkov som uvažovala s tromi návrhmi, pričom som zvolila tretí variant z časového dôvodu výstavby ako i finančného. Harmonogram prác som sa pokúsila zostaviť tak, aby sa zbytočne nepredĺžila doba výstavby a nedochádzalo ku kolíziám na stavenisku. Histogram pracovníkov zodpovedá harmonogramu prác s počtom pracovníkov v danom čase. Na situáciách zariadenia staveniska v oboch prípadoch sa nachádzajú základné zariadenia a prostriedky na zabezpečenie fungovania stavby. Technologický predpis bude slúžiť pracovníkom, ktorý sa budú realizovať drátkobetónovú podlahu v suteréne budovy
Kľúčové slová:pracovník, výstavba, harmonogram

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene