21. 9. 2019  19:14 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu "Obytný súbor Panoráma - Koliba, Bratislava"
Autor: Ing. Michal Huťťa
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu "Obytný súbor Panoráma - Koliba, Bratislava"
Abstrakt:V diplomovej práci som sa venoval vybraným častiam stavebno -- technologickej prípravy pre stavbu Obytný súbor Panoráma -- Koliba, Bratislava. Práca obsahuje textovú aj výkresovú časť. Textová časť rieši hlavne technickú správu k zariadeniu staveniska a technologický predpis pre betonáž bielej vane. Obidve časti sú vypracované v súlade s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci ako aj ochranou životného prostredia. Výkresovú časť tvorí projekt zariadenia staveniska zvlášť pre spodnú a hrubú stavbu, časový plán výstavby a histogram pracovníkov. Súčasťou príloh je aj oboznamovací poster o danej stavbe, poster, ktorý rieši variantný návrh montážnych pracovných prostriedkov a tretí poster súvisí s technologickým predpisom pre betonáž bielej vane. Len dôslednou stavebno -- technologickou prípravou možno dosiahnuť kvalitnú, rýchlu a ekonomickú výstavbu. Myslím, že diplomová práca sa v dostatočnej miere venuje tejto príprave, rieši problémy súvisiace s výstavbou, čím vzniká predpoklad dosiahnutia úspechu pri realizácii stavby.
Kľúčové slová:zariadenie staveniska, časový plán výstavby, biela vaňa

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene