21. 9. 2019  19:35 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu "Nadstavba a prístavba, Štefánikova 13 a 15, Bratislava"
Autor: Ing. Ľubomír Foriška
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu "Nadstavba a prístavba, Štefánikova 13 a 15, Bratislava"
Abstrakt:V diplomovej práci som riešil vybrané časti stavebno -- technologickej prípravy pre stavbu Administratívna budova Štefánikova. Práca je rozdelená do 2 častí a to textovej a výkresovej. V textovej časti je technická správa, ktorá rieši zariadenie staveniska a technologický postup pre zhotovenie zabezpečovacích prác stavebnej jamy. Tieto časti sú vypracované tak, aby realizácia stavby prebehla v súlade s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci ako aj ochranou životného prostredia. Vo výkresovej časti je riešená situácia pre spodnú a hrubú stavbu, časový plán, a histogram pracovníkov. Súčasťou príloh je tiež oboznamovací poster riešenej stavby, poster návrhu vhodného variantu žeriava na stavbu a poster informujúci o realizácii zabezpečovacích prác stavebnej jamy. Práca je riešená tak, aby výstavba objektu prebehla čo najefektívnejšie, plynulo, bez časových strát.
Kľúčové slová:žeriav, výkop, stavenisko

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene