Oct 18, 2019   5:39 a.m. Lukáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Vybrané časti stavebno.technologickej prípravy pre stavbu "Univerzitné centrum Zlín, Univerzita Tomáša Baťu"
Written by (author): Ing. Michaela Blahovičová
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu "Univerzitné centrum Zlín, Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne"
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce bolo vypracovanie stavebno-technologického projektu pre stavbu Univerzitného centra Zlín, Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne. Najprv som si zistila základné údaje o projektovanej stavbe a mieste kde sa bude vyhotovovať, čiže stavenisku. Určila som si niekoľko variantov pre zdvíhacie mechanizmy a vybrala tú najvhodnejšiu. Pokračovala som návrhom objektov zariadenia staveniska, pre spodnú stavbu a hrubú stavbu. Umiestnila som tam oplotenie, skladovacie priestory, staveniskovú cestu a brány, vrátnice, unimobunky, kontajnery, ďalej som počítala potrebný príkon elektrickej energie pre osvetlenie, stavebné stroje a ostatné odberné miesta, veľkosť vodovodnej prípojky a určila aj kanalizačnú prípojku. Vypracovala som časový plán na celú výstavbu. Súčasťou diplomovej práce je tiež riešenie špecifickej časti, čo je v mojom prípade ochrana vonkajšieho priestoru v okolí stavby pred hlukom zo stavebnej časti. Vypočítala som akú hlučnosť majú stavebné stroje a určila som opatrenia na jeho zníženie pod hodnotu určenú vyhláškou. Výsledkom celej práce bolo vyhotovenie dokumentácie pre jej realizáciu a posúdenie hlučnosti výstavby podľa predpisov Slovenskej republiky.
Key words:Univerzita, Zlín, Baťa

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited