21. 9. 2019  19:47 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu "Univerzitné centrum Zlín, Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne"
Autor: Ing. Michaela Blahovičová
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu "Univerzitné centrum Zlín, Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne"
Abstrakt:Cieľom mojej diplomovej práce bolo vypracovanie stavebno-technologického projektu pre stavbu Univerzitného centra Zlín, Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne. Najprv som si zistila základné údaje o projektovanej stavbe a mieste kde sa bude vyhotovovať, čiže stavenisku. Určila som si niekoľko variantov pre zdvíhacie mechanizmy a vybrala tú najvhodnejšiu. Pokračovala som návrhom objektov zariadenia staveniska, pre spodnú stavbu a hrubú stavbu. Umiestnila som tam oplotenie, skladovacie priestory, staveniskovú cestu a brány, vrátnice, unimobunky, kontajnery, ďalej som počítala potrebný príkon elektrickej energie pre osvetlenie, stavebné stroje a ostatné odberné miesta, veľkosť vodovodnej prípojky a určila aj kanalizačnú prípojku. Vypracovala som časový plán na celú výstavbu. Súčasťou diplomovej práce je tiež riešenie špecifickej časti, čo je v mojom prípade ochrana vonkajšieho priestoru v okolí stavby pred hlukom zo stavebnej časti. Vypočítala som akú hlučnosť majú stavebné stroje a určila som opatrenia na jeho zníženie pod hodnotu určenú vyhláškou. Výsledkom celej práce bolo vyhotovenie dokumentácie pre jej realizáciu a posúdenie hlučnosti výstavby podľa predpisov Slovenskej republiky.
Kľúčové slová:Univerzita, Zlín, Baťa

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene