Oct 21, 2019   4:10 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Residential building
Written by (author): Ing. Nadežda Kasperová
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Marek Ďubek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Cieľom záverečnej práce bakalárskeho štúdia je vypracovať projekt organizácie výstavby (POV), časový plán hrubej stavby, technologický predpis debnenia a zadanie z konštrukcií pozemných stavieb (KPS) a statiky. Práca obsahuje opis stavebného objektu - polyfunkčný bytový dom a jeho stavebných činností. V textovej časti je zahrnutý návrh zariadenia staveniska, návrh postupu výstavby, riešenie protipožiarnej bezpečnosti, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia. Technologický predpis debnenia a statický výpočet je riešený pre stropnú železobetónovú dosku. Súčasťou bakalárskej práce sú samostatné prílohy, medzi ktoré patrí výkres POV, časový plán, výkresy debnenia stropu a schodiska, výkresy z KPS a výkres tvaru a vystuženia zo statiky.
Key words:železobetón, debnenie, stropná doska

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited