21. 9. 2019  19:36 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Ing. Nadežda Kasperová
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:Ing. Marek Ďubek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:Cieľom záverečnej práce bakalárskeho štúdia je vypracovať projekt organizácie výstavby (POV), časový plán hrubej stavby, technologický predpis debnenia a zadanie z konštrukcií pozemných stavieb (KPS) a statiky. Práca obsahuje opis stavebného objektu - polyfunkčný bytový dom a jeho stavebných činností. V textovej časti je zahrnutý návrh zariadenia staveniska, návrh postupu výstavby, riešenie protipožiarnej bezpečnosti, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia. Technologický predpis debnenia a statický výpočet je riešený pre stropnú železobetónovú dosku. Súčasťou bakalárskej práce sú samostatné prílohy, medzi ktoré patrí výkres POV, časový plán, výkresy debnenia stropu a schodiska, výkresy z KPS a výkres tvaru a vystuženia zo statiky.
Kľúčové slová:železobetón, debnenie, stropná doska

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene