Oct 18, 2019   6:42 a.m. Lukáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Apartment house
Written by (author): Ing. Veronika Kralovičová
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Marek Ďubek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Bakaláska práca má tri základné časti. Prvou je technológia stavieb, druhou konštrukcie pozemných stavieb, tretia sa týka statiky. Prvú a veľmi dôležitú časť mojej bakaláskej práce venujem práve technológii stavieb, konkrétne projektu organizácie výstavby (POV), v ktorej sa zameriam na možné riešenie výstavby polyfunkčného bytového domu. Ďalšou nemenej dôležitou časťou mojej bakalárskej práce je debnenie stropov, táto téma bude podrobne rozpracovaná v technologickom predpise. Účelom práce technologie stavieb je vypracovaťoptimálny stavebno-technologický postup pre realizáciu výstavby polyfunkčného domu a vypracovať technologický predpis pre postup debnenia stropných konštrukcii budovy. Projekt organizácie výstavby je zameraný na zhodnotenie možnosti výstavby polyfunkčného domu a na koncepciu zariadenia staveniska, ako aj na časový plán, v ktorom môžeme vidieť možnosti postupu výstavby hrubej stavby v reálnom čase. Projekt organizácie výstavby obsahuje textovú časť, technickú správu a výkres POV. V technologickom predpise riešim debnenie stropných monolitických konštrukcií pomocov stropných sytémov od firmy Doka.
Key words:bytovy dom, technologia, debnenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited