21. 9. 2019  19:17 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Ing. Veronika Kralovičová
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:Ing. Marek Ďubek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:Bakaláska práca má tri základné časti. Prvou je technológia stavieb, druhou konštrukcie pozemných stavieb, tretia sa týka statiky. Prvú a veľmi dôležitú časť mojej bakaláskej práce venujem práve technológii stavieb, konkrétne projektu organizácie výstavby (POV), v ktorej sa zameriam na možné riešenie výstavby polyfunkčného bytového domu. Ďalšou nemenej dôležitou časťou mojej bakalárskej práce je debnenie stropov, táto téma bude podrobne rozpracovaná v technologickom predpise. Účelom práce technologie stavieb je vypracovaťoptimálny stavebno-technologický postup pre realizáciu výstavby polyfunkčného domu a vypracovať technologický predpis pre postup debnenia stropných konštrukcii budovy. Projekt organizácie výstavby je zameraný na zhodnotenie možnosti výstavby polyfunkčného domu a na koncepciu zariadenia staveniska, ako aj na časový plán, v ktorom môžeme vidieť možnosti postupu výstavby hrubej stavby v reálnom čase. Projekt organizácie výstavby obsahuje textovú časť, technickú správu a výkres POV. V technologickom predpise riešim debnenie stropných monolitických konštrukcií pomocov stropných sytémov od firmy Doka.
Kľúčové slová:bytovy dom, technologia, debnenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene