12. 12. 2019  1:06 Otília
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eliška Badurová
Identifikačné číslo: 87993
Univerzitný e-mail: eliska.badurova [at] stuba.sk
 
Pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť - Univerzitný technologický inkubátor (KHC OUP REK)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BADUROVÁ, E. -- FERO, M. Návrh na zníženie fluktuácie zamestnancov v podniku OMS, a.s. z hľadiska stratégie udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania. Diplomová práca. 2018.

Originálny názov: Návrh na zníženie fluktuácie zamestnancov v podniku OMS, a.s. z hľadiska stratégie udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania
Anglický názov: Proposal to Reduce Employee Turnover in OMS, a.s. in Terms of a Sustainable Corporate Social Responsibility strategy
Český názov:
Autor: Ing. Eliška Badurová
Mgr. Martin Fero, PhD.
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2018
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: fluktuácia, human resources management, motivácia zamestnancov, riadenie ľudských zdrojov, motivation of employees, work mobility, pracovná mobilita, employee turnover, socially responsible business, spoločensky zodpovedné podnikanie
Rok uplatnenia: 2018
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Eliška Badurová
Posledná zmena: 25.08.2018 22:24 (Import dát z knižnice)