Oct 21, 2020   3:28 p.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eliška Badurová
Identification number: 87993
 
Pracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť - University Technology Incubator of STU (KHC OUP REK)

     Graduate
     
Final thesis
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Proposal to Reduce Employee Turnover in OMS, a.s. in Terms of a Sustainable Corporate Social Responsibility strategy
Written by (author):
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor:
Mgr. Martin Fero, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh na zníženie fluktuácie zamestnancov v podniku OMS, a.s. z hľadiska stratégie udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania
Summary:
Cieľom diplomovej práce je navrhnúť opatrenia na zníženie fluktuácie zamestnancov vo výrobnom podniku OMS, a.s. z hľadiska stratégie udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania. Celá práca sa skladá zo štyroch hlavných kapitol. Prvá kapitola, teoretická časť, obsahuje vysvetlenie základných pojmov súvisiacich s uvedenou tematikou, ako je riadenie ľudských zdrojov, spoločensky zodpovedné podnikanie, pracovná mobilita, fluktuácia, motivácia a stimulácia zamestnancov. Druhá kapitola, analytická časť, je venovaná charakteristike vybranej spoločnosti, jej histórii, výrobe a zamestnancom. Dôležitou časťou práce je analyzovanie súčasného stavu fluktuácie v danej spoločnosti a zisťovanie hlavných dôvodov zvažujúcich odchodov zamestnancov. V kapitole tri sa nachádzajú návrhy na zníženie fluktuácie zamestnancov v spoločnosti OMS, a.s. z hľadiska stratégie udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania. Následne v poslednej časti diplomovej práce, v štvrtej kapitole, sú zhodnotené všetky tieto navrhované riešenia.
Key words:spoločensky zodpovedné podnikanie, riadenie ľudských zdrojov, fluktuácia, pracovná mobilita, motivácia zamestnancov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited