Feb 17, 2020   2:42 p.m. Miloslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Ježko, PhD.
Identification number: 881
University e-mail: jan.jezko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Surveying (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Calibration of leveling system and short linear measures at the department of surveying of the STU in Bratislava
Kajánek, Pavol -- Kopáčik, Alojz -- Ježko, Ján -- Kyrinovič, Peter -- Erdélyi, Ján
Kalibrácia nivelačných systémov a krátkych dĺžkových meradiel na Katedre geodézie STU v Bratislave. In KOPÁČIK, A. -- HONTI, R. 27. slovenské geodetické dni. Bratislava: Komora geodetov a kartografov, 2019, ISBN 978-80-89623-15-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
2.Calibration of levelling systems and levelling staffs
Kajánek, Pavol -- Kopáčik, Alojz -- Erdélyi, Ján -- Kyrinovič, Peter -- Ježko, Ján
Kalibrácia nivelačných systémov a nivelačných lát. In Geodézie ve stavebnictví a průmyslu. Praha: Český svaz geodetů a kartografů, 2019, p. 55--61. ISBN 978-80-02-02851-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
3.Creating 3D Models of Building Objects in SketchUp
Ježko, Ján -- Petržel Tomáš,
Tvorba 3D modelov stavebných objektov v prostredí SketchUp. Czech Journal of Civil Engineering, 5. p. 75--82.
articles in magazines2019Details
4.Development and testing of a comparator for system calibration of leveling instruments and staffs
Ježko, Ján -- Kajánek, Pavol -- Kopáčik, Alojz
Vývoj a testovanie komparátora určeného pre systémovú kalibráciu nivelačných prístrojov a lát. In HURČÍKOVÁ, V. -- MOLČÍKOVÁ, S. Geodézia, kartografia a geoinformatika 2019. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2019, ISBN 978-80-553-3340-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
5.Development of comparators for calibration of short linear measures at the Department of surveying of the STU in Bratislava
Kopáčik, Alojz -- Kajánek, Pavol -- Ježko, Ján -- Kyrinovič, Peter -- Erdélyi, Ján
Vývoj komparátorov na kalibráciu krátkych dĺžkových meradiel na Katedre geodézie STU v Bratislave. In BUREŠ, J. -- BERKOVÁ, A. Vliv vnějších podmínek na výsledky geodetických měření při použití současných technologií. Brno: Český svaz geodetů a kartografů, 2019, p. 56--63. ISBN 978-80-02-02876-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
6.Metrological control of level and leveling rod with comparators
Kajánek, Pavol -- Kopáčik, Alojz -- Ježko, Ján -- Erdélyi, Ján -- Kyrinovič, Peter
Metrologická kontrola nivelačných prístrojov a lát s použitím komparátorov. Slovenský geodet a kartograf :, 24. p. 5--11.
articles in magazines2019Details
7.New grade in testing and quality control of levels
Ježko, Ján -- Kajánek, Pavol
Nový stupeň v kvalite skúšania a kontroly nivelačných prístrojov. In HEŘMÁNKOVÁ, V. Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2019: sborník recenzovaných příspěvků konference. Brno, Česká republika, 23. -24. 5. 2019 [elektronický zdroj]. 1st ed. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2019, p. 60--70. ISBN 978-80-214-5750-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
8.Quality Control of Digital Level Using System Calibration
Ježko, Ján -- Kajánek, Pavol -- Klein, Samuel
Využitie systémovej kalibrácie na kontrolu kvality digitálnych nivelačných prístrojov. In SLÁDEK, V. Geodézie a Důlní měřictví 2019. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019, ISBN 978-80-248-4353-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
9.System Calibration of Digital Levels and Barcode Levelling staffs
Klein, Samuel -- Ježko, Ján
Systémová kalibracia digitálnych nivelačných prístrojov a kódových lát. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.