Oct 23, 2019   10:47 p.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Mária Fogašová
Identification number: 88582
University e-mail: xfogasova [at] stuba.sk
 
2822T12  Natural and Synthetic Polymers I-PSP
FCFT I-PSP-PKG den [term 1, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
Plastics and Rubber, 1st year of study / 1st semester of study
Study group no.: 59

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Biodegradable polymer materials potentially utilizable in tissue engineering
Written by (author): Bc. Mária Fogašová
Department: Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Ida Vašková, PhD.
Opponent:Ing. Zuzana Vanovčanová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Biodegradovateľné polymérne materiály potenciálne využiteľné v tkanivovom inžinierstve
Summary:V tejto bakalárskej práci boli pripravené vzorky polymérnych materiálov na báze biopolymérov PLA, PHB a TPS. Vzorky tiež obsahovali tri odlišné zmäkčovadlá CAHII, S3114 a CB6. Pripravené materiály boli testované vzhľadom na cytotoxicitu voči ľudským dermálnym fibroblastom na základe agar - difúzneho test a testu kontaktnej toxicity. Na základe výsledkov testov je možné povedať, že biopolyméry PLA, PHB a zmäkčovadlá CAHII a S3114 nepôsobili na živé bunky toxicky. Naopak, materiály obsahujúce TPS a CB6 pôsobili na živé bunky toxicky. Na záver bola preskúmaná štruktúra povrchov testovaných materiálov pomocou elektrónovej skenovacej mikroskopie.
Key words:zmäkčovadlá, tkanivové inžinierstvo, matrice, polymérne materiály

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited