22. 9. 2020  9:30 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Mária Fogašová
Identifikačné číslo: 88582
Univerzitný e-mail: xfogasova [at] stuba.sk
 
2822T12  prírodné a syntetické polyméry I-PSP
FCHPT I-PSP-PKG den [sem 3, roč 2]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
plasty, kaučuk a guma, 2. ročník / 3. semester štúdia
Študijná skupina číslo: 59

Kontakty          Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Biodegradovateľné polymérne materiály potenciálne využiteľné v tkanivovom inžinierstve
Autor: Bc. Mária Fogašová
Pracovisko:
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce:
Ing. Ida Vašková, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Biodegradovateľné polymérne materiály potenciálne využiteľné v tkanivovom inžinierstve
Abstrakt:
V tejto bakalárskej práci boli pripravené vzorky polymérnych materiálov na báze biopolymérov PLA, PHB a TPS. Vzorky tiež obsahovali tri odlišné zmäkčovadlá CAHII, S3114 a CB6. Pripravené materiály boli testované vzhľadom na cytotoxicitu voči ľudským dermálnym fibroblastom na základe agar - difúzneho test a testu kontaktnej toxicity. Na základe výsledkov testov je možné povedať, že biopolyméry PLA, PHB a zmäkčovadlá CAHII a S3114 nepôsobili na živé bunky toxicky. Naopak, materiály obsahujúce TPS a CB6 pôsobili na živé bunky toxicky. Na záver bola preskúmaná štruktúra povrchov testovaných materiálov pomocou elektrónovej skenovacej mikroskopie.
Kľúčové slová:
zmäkčovadlá, tkanivové inžinierstvo, matrice, polymérne materiály

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene