Sep 24, 2019   10:45 a.m. Ľuboš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.
Identification number: 898
University e-mail: ladislav.husar [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Theoretical Geodesy (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Michal Antolčik
O výhodnosti použitia rotačných matíc v geodézii a v astronómii
May 2014Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Beňová
Analýza variácií rovníkových súradníc hviezd
May 2009Displaying the final thesis
3.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Richard Czikhardt
InSAR measurements in a geodetic reference frame
May 2021Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. František Čička
Praktické ukážky polohových zmien hviezd pred a po zavedení nerotujúceho začiatku
May 2014Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. František Čička
Spracovanie meraní Interferometrie z veľmi dlhých základníc (VLBI)
May 2016Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ladislav Emmer
Porovnanie účinnosti štatistických testov na modelových súboroch
May 2017Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Fodrek
Význam a povaha rotačných matíc v geodézii a v astronómii
May 2015Displaying the final thesis
8.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Marek Gašpar
Príspevok ku kalibrácii teodolitov
May 2007Displaying the final thesis
9.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Miloslav Hnát
Geodetické využitie Rádiointerferometrie z veľmi dlhých základníc
May 2008Displaying the final thesis
10.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Miloslav Hnát
Modelovanie meraní Rádiointerferometrie z veľmi dlhých základníc (VLBI)
May 2007Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Hruška
Aplikácia konvencií IERS 2003 v astronomických výpočtoch
May 2011Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Hudec
Konštrukcia nástenných slnečných hodín
May 2012Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Chmatilová
Porovnanie geometrie rotačného a trojosového zemského elipsoidu
May 2013Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Štefan Javor
Astronomický základ kalendárov a chronológia v astronómii
June 2007Displaying the final thesis
15.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Veronika Križanová
Analysis of some periodic phenomena in nature from the perspective of astronomy
May 2019Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Kristína Kročková, PhD.
Harmonizácia priestorových dát domény ochrany kultúrno-historického dedičstva
May 2017Displaying the final thesis
17.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Martin Leško
Monitorovanie prírodných rizík na Slovensku s využitím družicovej radarovej interferometrie
May 2020Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Pavol Letko, PhD.
Analysis and detection of relativistic effects in space geodesy
May 2018Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Letko, PhD.
Kvantifikácia relativistických efektov v metódach kozmickej geodézie
May 2014Displaying the final thesis
20.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Daniel Mríz
Porovnanie účinnosti testov na modelových súboroch
May 2014Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Nemcová
O astronomickom základe času, striedaní ročných období a zmenách dĺžky dňa v roku
May 2008Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Pramuka
Relativistické vplyvy v kozmickej geodézii
May 2008Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Ryšavá
Analýza interpolácie astronomických veličín
May 2011Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Šiftářová
Odraz relativity v metódach kozmickej geodézie
May 2012Displaying the final thesis
25.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Mgr. Tomáš Štefanička
Geoprocesné služby v prostredí technológie Cloud computing
September 2016Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Švaral
Geometrické aspekty referenčných plôch v geodézii
May 2011Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress