Jul 3, 2020   3:16 p.m. Miloslav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.
Identification number: 898
University e-mail: ladislav.husar [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Theoretical Geodesy (FCE)

Contacts     
     
Projects
     
Publications     
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
TypeFinal thesis
Details
1.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Michal Antolčik
O výhodnosti použitia rotačných matíc v geodézii a v astronómii
May 2014
Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lenka Beňová
Analýza variácií rovníkových súradníc hviezd
May 2009Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. František Čička
Praktické ukážky polohových zmien hviezd pred a po zavedení nerotujúceho začiatku
May 2014
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. František Čička
Spracovanie meraní Interferometrie z veľmi dlhých základníc (VLBI)
May 2016
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ladislav Emmer
Porovnanie účinnosti štatistických testov na modelových súboroch
May 2017
Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Fodrek
Význam a povaha rotačných matíc v geodézii a v astronómii
May 2015
Displaying the final thesis
7.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Marek Gašpar
Príspevok ku kalibrácii teodolitov
May 2007
Displaying the final thesis
8.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Miloslav Hnát
Geodetické využitie Rádiointerferometrie z veľmi dlhých základníc
May 2008Displaying the final thesis
9.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Miloslav Hnát
Modelovanie meraní Rádiointerferometrie z veľmi dlhých základníc (VLBI)
May 2007Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Hruška
Aplikácia konvencií IERS 2003 v astronomických výpočtoch
May 2011Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Michal Hudec
Konštrukcia nástenných slnečných hodín
May 2012Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslava Chmatilová
Porovnanie geometrie rotačného a trojosového zemského elipsoidu
May 2013
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Štefan Javor
Astronomický základ kalendárov a chronológia v astronómii
June 2007
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Kristína Kročková, PhD.
Harmonizácia priestorových dát domény ochrany kultúrno-historického dedičstva
May 2017
Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Pavol Letko, PhD.
Analysis and detection of relativistic effects in space geodesy
May 2018
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Letko, PhD.
Kvantifikácia relativistických efektov v metódach kozmickej geodézie
May 2014
Displaying the final thesis
17.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Daniel Mríz
Porovnanie účinnosti testov na modelových súboroch
May 2014
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Petra Nemcová
O astronomickom základe času, striedaní ročných období a zmenách dĺžky dňa v roku
May 2008
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Pramuka
Relativistické vplyvy v kozmickej geodézii
May 2008
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Petra Ryšavá
Analýza interpolácie astronomických veličín
May 2011
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Hana Šiftářová
Odraz relativity v metódach kozmickej geodézie
May 2012
Displaying the final thesis
22.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Mgr. Tomáš Štefanička
Geoprocesné služby v prostredí technológie Cloud computing
September 2016
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Švaral
Geometrické aspekty referenčných plôch v geodézii
May 2011Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress