Jan 28, 2020   1:43 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Office centre
Written by (author): Ing. Adam Bartovič
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Viera Maňková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Administratívne centrum
Summary:V rámci zadania diplomovej práce som spracoval objekt administratívneho centra, ktoré sa nachádza na Ivánskej ceste v Bratislave. Toto administratívne centrum má 6 nadzemných a 1 podzemné podlažie. V suteréne objektu sa nachádza technické zázemie celého objektu a 4 sklady pre obchodné prevádzky. Na prízemí administratívneho centra sa nachádzajú obchodné priestory, jedáleň a kuchyňa so zázemím. Na ostatných podlažiach budovy sa nachádzajú veľkoplošné kancelárie orientované na všetky svetové strany. Na týchto podlažiach sa nachádza 25 veľkopriestorových kancelárií. V rámci pozemku je zabezpečené parkovanie pre 220 motorových vozidiel, z toho sú 4 miesta vyhradené pre zdravotne ťažko postihnutých návštevníkov. Objekt je tvorený skeletovým nosným systémom, ktorý tvoria železobetónové stĺpy, železobetónové steny v komunikačných jadrách a stužujúce steny. Na fasáde objektu sa striedajú plné panely prevetrávanej fasády a ľahký obvodový plášť s dvojsklom alebo trojsklom. Celý objekt je ukončený klasickou jednoplášťovou plochou strechou. Nad hlavnými vstupmi do objektu sa nachádzajú 2 zavesené oceľové markízy opatrené bezpečnostným kaleným sklom, vďaka ktorým je vstup do objektu chránený pred vplyvmi počasia.
Key words:Prevetrávaná fasáda, Administratívna budova, Železobetónový skelet

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited