Jan 28, 2020   3:24 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Multifunctional complex Moyses
Written by (author): Ing. Mariana Koščová
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Pavol Poluch
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný dom Moyses
Summary:Hlavnou úlohou mojej záverečnej práce bolo vypracovanie realizačného projektu Špecializovanej kliniky na liečbu rakoviny prsníka u žien. Vo svojej práci som vychádzala z existujúcich zadaných podkladov, ktoré boli na úrovni štúdie projektu. Riešená špecializovaná klinika sa nachádza v Banskej Bystrici, v novšej mestskej časti Belveder. Objekt je súčasťou urbanistického bloku, ktorý je zameraný na sociálnu a zdravotnícku sféru. Klinika je navrhnutá ako 6 podlažná budova s piatimi nadzemnými a jedným podzemným podlažím. Jej zastrešenie tvoria tri ploché strechy, z ktorých jedna je účelová vegetačná strecha slúžiaca na oddych pacientov. Na 1.PP sa nachádza garáž s dvanástimi parkovacími miestami, ktorá je s vonkajšou komunikáciou prepojená podzemnou rampou. Vedľa rampy sa nachádza miestnosť pre záložný zdroj elektriny dieselagregát. V suteréne sa ďalej nachádzajú technické miestnosti a miestnosť na dezinfekciu postelí. Jeho súčasťou je aj plynotesný kryt civilnej obrany, ktorý má samostatné technologické vybavenie a slúži pre 92 ukrývaných osôb. Na 1.NP pri hlavnom vstupe do objektu sa nachádza recepcia s neprerušovanou prevádzkou, hygienické zariadenie a adoračná kaplnka. Na prízemí sa taktiež nachádza kaviareň s občerstvením a lekáreň. Na 2.NP sa nachádza administratívna časť kliniky, hygienické zázemie a zdravotnícke zariadenie zamerané na diagnostiku, ktorej súčasťou sú ordinácie, čakárne pre pacientov, laboratórium, miestnosť na prípravu cytostatík a aplikačná miestnosť. Na 3.NP je umiestnená najdôležitejšia časť kliniky. Nachádza sa tu mamografia, sonografia, stereotaxia, lôžkové oddelenie, operačná sála so samostatným zázemím, strojovňa vzduchotechniky, denná miestnosť pre doktorov, čakáreň a archív. Na 4.NP je navrhnutá lôžková časť, kancelárie a prenajímateľné ambulancie. Na 5.NP sa nachádzajú dve konferenčné miestnosti, kotolňa, hygienické zariadenia, a prístup na vegetačnú strechu. Nosný systém je železobetónový skelet, ktorý tvoria monolitické železobetónové stĺpy, bezprievlaková stropná doska, doplnený stužujúcimi železobetónovými stenami. Výplňové obvodové murivo a priečky sú navrhnuté z pórobetónový tvárnic. Vertikálnu komunikáciu zabezpečuje hlavné centrálne schodisko, osobný a evakuačný lôžkový výťah. Dodatočnú evakuáciu osôb z objektu zabezpečuje exteriérové požiarne schodisko, ktoré sa nachádza na vonkajšie severovýchodnej fasáde a ústi na voľné priestranstvo. Súčasťou areálu sú aj vonkajšie parkovacie státia pre približne 40 aut.
Key words:klinika, CO kryt, Banska Bystrica

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited