Jan 28, 2020   3:03 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The university college
Written by (author): Ing. Mária Kubaliaková
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Viera Maňková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vysokoškolský internát
Summary:Moju záverečnú prácu na inžinierskom stupni štúdia tvorí časť projektu na realizáciu vysokoškolského internátu. Je rozdelená na dva celky, výkresovú a textovú časť. Výkresová časť pozostáva zo situácie, pôdorysov jedného podzemného podlažia a dvoch nadzemných podlaží, priečneho a pozdĺžneho rezu zadanej budovy, pohľadov, výkresu tvaru druhého nadzemného podlažia a konštrukčných riešení vybraných detailov. Obsahom textovej časti je súhrnná technická správa, stavebno-fyzikálne posúdenia konštrukcií a priestorov a predbežný návrh prvkov konštrukčného systému. Podkladom pre vypracovanie tejto práce bola architektonická štúdia. Budova vysokoškolského internátu, ktorá bola riešená v tejto práci, je situovaná v mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, v komplexe študentských domov. Má dve podzemné podlažia, v ktorých je priestor pre parkovanie 224 osobných vozidiel a kotolňa. Na prvom nadzemnom podlaží sú prevádzky bufetu a rýchleho občerstvenia s terasami, študovňa a vrátnica. Zvyšných sedem podlaží je obytných. Tvorí ich 369 dvojizbových izieb, vrátane deviatich pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu.
Key words:vysokoškolský internát, záverečná práca, ubytovanie pre študentov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited