Jan 22, 2020   11:27 p.m. Zora
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Retirement home
Written by (author): Ing. Alena Žarnovická
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Viera Maňková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Domov sociálnych služieb
Summary:Riešením diplomovej práce je projekt na realizáciu stavby Domova sociálnych služieb. Objekt je situovaný v dedinskom prostredí obce Kuchyňa v pohorí Malých Karpát. Nachádzajú sa tu jednolôžkové, dvojlôžkové, trojlôžkové izby a apartmány. Súčasťou budovy je aj jedáleň, spoločenské miestnosti, zimná záhrada, telocvičňa, kaplnka, lekárska ambulancia, kaderníctvo, práčovňa a miestnosti pre vybudovanie chránenej dielne. Budova má 5 nadzemných podlaží. Nosný systém je stenový, vytvorený z tvaroviek DURISOL. Stropné dosky sú monolitické a nosné v oboch smeroch. Zastrešenie objektu je riešené plochou a šikmou strechou. Na vertikálnu komunikáciu slúžia dve schodiská a 3 výťahy. Výkresovú dokumentáciu tvoria realizačné výkresy jednotlivých podlaží, rezy, pohľady, detaily a výkres tvaru. Textová časť je rozdelená na niekoľko častí a tvorí ju technický opis budovy, statické výpočty, stavebno-fyzikálne posúdenia, článok o stimulačnej záhrade a štúdia práčovne. Objekt ponúka okrem primárnej funkcie bývania aj miesto pre oddych, rozvoj a aktivitu. Vďaka týmto možnostiam spolu s kvalitnými materiálmi a zariadeniami použitými v budove, je tento objekt radený do vyššieho štandardu medzi budovami tohto typu.
Key words:domov, durisol, stenový

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited