Jan 23, 2020   0:32 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Vinársky komplex
Written by (author): Ing. Jozef Raškovič
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Peter Hanuliak, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vinársky komplex
Summary:Cieľom práce bolo navrhnúť a vypracovať projekt na realizáciu stavby Vinárskeho komplexu na úpätí kopcov Malých Karpát. Projekt rieši celoročnú starostlivosť o návštevníkov Malokarpatskej vínnej cesty. Ponúkne im ubytovanie s vlastnou reštauráciou, galériou, pri prezentácii vlastnej značky vín Karpatia budú mať návštevníci možnosť spoznať históriu vinárstva tohto regiónu a to v autentických pivniciach. Projekt tak vytvorí ťažisko každoročných vínnych ciest. Výsledkom je výkresová časť s technickým popisom konštrukcií, technická správa kde sa podrobne rozoberá stavebné riešenie a kompletné tepelno-technické posúdenie s energetickou bilanciou objektu. Objekt je navrhnutý podľa súčasných platných technických noriem a vyhlášok.
Key words:galéria, reštaurácia, realizačný projekt, ubytovanie, tepelno-technické posúdenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited